Bedriftsavtaler – massasje

Rapporter viser at over 40% av alt sykefravær ved Norske bedrifter skyldes plager i muskel – skjelett og nervesystem (nerver i klem grunnet stram muskulatur). Som et ledd i bedriftshelsetjenestens forebyggende tiltak kan vi tilby behandlende massasje.

Behandlingene vil være konsentrerte og effektiv:

  • Gode resultater for den enkelte og for bedriften gjennom redusert sykefravær og økt effektivitet. Identifisere og behandle muskulære problemer før de utvikles og den ansatte blir sykemeldt.

  • Behandlingen gir ny energi – den ansatte henter seg inn. Behandlingen fremmer bl.a. produksjon av hormonet Oxytocin – et hormon er kjent som «velvære-hormonet» som gir ro og velvære. Personlig massasje kan ikke sammenlignes med en massasjestol. Våre terapeuter tilpasser behandlingen individuelt. 

  • Behandlingen gir god sirkulasjon, forbedrer oksygenopptaket – slik at den enkelte går tilbake til arbeidet med fornyet energi etter endt behandling.

Spør oss gjerne om tilbud eller ta kontakt for å opprette bedriftsavtale i dag,
E-mail: post@missboss-spa.no